Yoga with wheel

Yoga with wheel

Yoga with wheel จะเน้นการใช้วงล้อ ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  การทรงตัว  การนวด  การบรรเทาการปวดเมื่อย