Vinyasa flow

vinyasa flow

Vinyasa flow จะเน้นความต่อเนื่องของท่า สนุกกับการทำท่าต่อเนื่อง 1ลมหายใจ ปรับเปลี่ยนท่า