Streching class

streching class

Streching class เป็นคลาสที่เน้นการยืดเหยียด คลายเส้น ให้ร่างกาย เพื่อให้ผ่อนคลายยหรือการสร้างสมดุลในท่าโยคะ