Hatha Yoga

hatha

หฐโยคะ อาสนะต่าง ๆ ที่ใช้จะมีความนุ่มนวล อ่อนช้อย เหยียดยืดกล้ามเนื้อตามลมหายใจ เข้า – ออกลึก สิ่งที่ผู้ฝึกได้รับจากการฝึก Hatha Yoga คือความแข็งแรงความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อกระดูกสันหลังและข้อต่อที่เพิ่มขึ้น ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น ปรับสมดุลร่างกาย ช่วยำบบัดและบรรเทาอาการปวดเมื้อยได้เป็นอย่างดี