Freestyle by teacher

54772fc3e0129

เนื้อหาคือ เน้นการฝึกตามสไตล์ของteacherแต่ละคนถนัด และเชียวชาญ สลับผลัดเปลี่ยนไป ในแต่ละสัปดาห