Clear & Pranayama

54772fc3e0129

คลาสนี้เป็นการฝึกลมหายใจ ปราณยามะ  ล้างสิ่งตกค้างในร่างกาย  ด้วยศาสตร์แห่งโยคี ช่วยรักษาอาการภูมิแพ้ได้เป้นอย่างดี