Balance

balance

Balance เป็นโปรแกรมที่สร้างความแข็งแรงและสมาธิ โดยเน้นไปที่การพัฒนาความสมดุลของร่างกาย เพื่อสร้างความแข็งแรงบริเวณแกนกลางของร่างกาย