Ashanga

5480c8981fe35

คลาสนี้เหมาะกับคนเล่นโยคะมานาน ในคลาสเน้นความยืดหยุ่น  และแข็งแรงควบคู่กัน  เพื่อให้ได้ท่าที่ถูกต้อง ถือเป็นคลาสที่ท้าทายที่สุด