Alingnment

5480c8d255048

คลาสนี้เหมาะกับคนที่ต้องการทำท่าโยคะให้ถูกต้อง  เน้นการสอนโดยให้ทำท่าให้ถูกต้องเพื่อให้ร่างกายได้ประโยชน์สูงสุด