ศิวะ นาฏยา

ศิวะ นาฏยา

ศิวะ นาฏยา  เป็นโยคะที่ใช้ท่าโยคะ ผสมกับการร่ายรำ เป็นต้นกำเนิดท่าโยคะ จากการการร่ายรำของพระศิวะ