Kru Rang

543f69a2e4915

ครูหรั่ง เป็นลูกชายของครูประนอม ซึ่งถือได้ว่า เป็นผู้ครูที่เชี่ยวชาญ เรื่องการฝึกโยคะ ท่าบิด เช่นเดียวกับครูประนอม ครูหรั่ง สอน Hatha Yoga ซึ่งเน้นเรื่องท่าที่บิด นวด อวัยวะภายในเพื่อ ช่วยปรับสมดุลให้ร่างกาย และ ช่วยปรับเรื่องของข้อต่อ เส้นเอ็น และ การปรับสมดุล เน้นเรื่องการสอนแนวบำบัด และ ครูหรั่งมีประสบการณ์การสอนที่ สตูดิโอชั้นนำ กว่า 10 ปี