Kru Pranoom

543f696229678

ครู ประนอม เรืองขจร ครูอาวุโสผู้มากด้วยประสบการณ์ การเป็นครูมากว่า 20 ปี ปัจจุบัน สอนไพเวท ให้กับผู้ที่สนใจทั้งบุคคลที่มีชื่อเสียง และ องค์กรชั้นนำมากมาย ด้วยความรู้และความสามารถของครูทำให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางครูสอนโยคะที่เน้นการฟื้นฟู บำบัด ด้วยการยืด หรือบิดตัวเพื่อนวดอวัยวะภายในของร่างกาย ช่วยเรื่องการกระตุ้น ฮอร์โมน และช่วยบรรเทาอาการต่างๆ

คลาส Yoga Leela ของครูประนอม เป็นคลาสที่ฝึกเพื่อช่วยปรับสภาพสมดุลของร่างกาย ช่วยยืดหยุ่น  ผู้ฝึก จะได้เรียนรู้วิธีการปรับสมดุลอย่างถูกต้องและลดอาการบาดเจ็บเนื่องจากการฝึกได้เป็นอย่างดี เหมาะ กับผู้ฝึก ทุกเพศ ทุกวัย