Kru Ploy

545c347e62c58

For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ครูพลอย ธัญยธรณ์ รักษ์ถาวรนันท์

เชี่ยวชาญด้านการจัดการรูปร่างให้สัดส่วนกระชับ สวยงาม Fit & Firm หน้าท้องแบนราบ

พลอย ครูโยคะ ดีกรีเจ้าของรางวัลที่ 4 จากการแข่งขันในรุ่นอายุ 26-35 ปี จากเวที Malaysia Yoga Competition 2014 เป็นผู้หญิงคนเดียวที่ได้รางวัลในรุ่นนี้

ก่อนมาเรียนรู้เรื่องการฝึก โยคะ ครูพลอยจะชอบฝึกไปทาง Weight Training มากกว่า แต่พอได้ฝึกโยคะ อย่างต่อเนื่องจนเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ถึงได้เริ่มสนุกกับการฝึกมากขึ้นๆ จนกลายมาเป็นครูสอนโยคะในปัจจุบัน  ซึ่งครูพลอยมีประสบการณ์ การสอนที่ Fitness และสตูดิโอโยคะชั้นนำ